Welcome to Positive Weather Solutions
                       Weather Forecasts  -  UK - Eire - Europe                            
Home      Wales - 7 Day Forecast In English and Welsh
Print this pageAdd to Favorite
  Wales 7 Day Forecast - In Welsh and English
Valid from Sunday January 8th 2012 to
Saturday January 14th 2012
 
 
 
 

Mae gwasgedd uchel yn angori gan drosglwyddo cyfnod o dywydd sefydlog dros y 7 diwrnod i ddod, heb unrhywbeth anhygoel i’w ddisgwyl. Felly, ar gyfer y cyfnod dan sylw, ag eithrio ambell gawod o bryd i’w gilydd, fe fydd hi’n sych rhan fwyaf gyda wybren cymylog a dim ond gwyntoedd ysgafn. Fe fydd rhyw fath o newid yn ceisio gwthio trwodd erbyn penwythnos nesaf ond ni ddylai hyn cael fawr o effaith ar ddiwedd wythnos o dywydd di-newid. Yn hynod mwyn am yr amser yma o’r flwyddyn gyda dim peryg o rew dros nos.


Chris Mason
Dydd Sul, 8 Ionawr 2012

 

 
High pressure anchors down across to deliver a settled phase of weather across the next 7 days with nothing exceptional expected.  Therefore for the forecast period, bar a scattering of showers from time to time, it will remain largely dry with for the most part rather overcast skies and just light winds.  There may be a general push towards some sort of change by the weekend but chiefly affairs shouldn't alter too much at all throughout a fairly static week weather wise.  Exceptionally mild for the time of year with no threat from night frosts.
 
 
Chris Mason
Sunday January 8th 2012